Hoogbegaafdheid

Als hoogbegaafde persoon heb je veel te bieden. Toch ervaar je nog heel wat uitdagingen, met name op de werkvloer. Wil je jouw talenten laten floreren? We werken samen met jou zodat jij je carrière in eigen handen kan nemen en kan connecteren met de mensen om je heen.

Omgaan met je hoogbegaafdheid

Je leert snel, bent nieuwsgiering en zoekt naar diepgang. Je hebt veel uiteenlopende interesses en kan uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Je bent gericht op kwaliteit en legt de lat hoog.

Tegelijk heb je het moeilijk met het vinden van focus, kan je moeilijk omgaan met autoriteit en vinden anderen je soms te veel en te kritisch. Je geraakt snel verveeld, vindt moeilijk je draai en connecteert niet snel met de mensen rondom jou. Je vindt het moeilijk een (werk) plek te vinden waar jij thuishoort.

Als dit herkenbaar klink, ben je misschien hoogbegaafd. Imagik ontwikkelde dan een traject op jouw maat. Wil je je hoogbegaafdheid begrijpen en ermee leren omgaan? Wil je je volle potentieel realiseren op de werkvloer, drempels en valkuilen omzeilen en goed samenwerken met je leidinggevenden en collega’s? Dan hebben wij wat jij zoekt.

Drempels omzetten naar mogelijkheden

Met ons ontdek jij hoe jij je hoogbegaafdheid kan omarmen en hiermee kan floreren.

 • jezelf en je hoogbegaafdheid leren kennen en begrijpen;
 • je valkuilen herkennen en omzeilen;
 • beter communiceren en connecteren;
 • floreren op de werkvloer;
 • meer kwaliteit in je leven en job;
 • beter met hoogbegaafden omgaan?

Wat neem jij mee?

 • je (h)erkent je hoogbegaafdheid
 • je kan ermee omgaan in verschillende omgevingen
 • een betere connectie met, en afstemming op, de mensen om je heen
 • meer regie over je eigen leven
 • jouw volle potentieel, op het werk en daarbuiten
 • een betere integratie van hoogbegaafde professionals op jouw werkvloer
We vertrekken vanuit praktijkkennis en wetenschappelijk onderzoek zodat jij eigenaarschap kan nemen over je leven en loopbaan.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is voor vele professionals en organisaties een drempel die hen belet om hun volle potentieel te realiseren. Maar dat hoeft niet langer zo te zijn!

Ons programma rond hoogbegaafdheid is erop gericht om jou te leren omgaan met je hoogbegaafdheid zodat jij je talenten kan laten floreren en eigenaarschap kan nemen over je leven en loopbaan.

We vertrekken daarbij vanuit jouw unieke blauwdruk en/of die van je organisatie en kijken wat er nodig is om de afstand tussen beide de dichten. We leren je diafragmeren: je boodschap en energie afstemmen op de mensen om je heen en filteren wat bij jezelf laat binnenkomen.

Dit traject is gestoeld op recent wetenschappelijk onderzoek dat Sylvia Feytons deed in het kader van haar MBA-opleiding en vele jaren ervaring in relevante praktijkervaring in verschillende professionele contexten.

Hoe ziet het traject rond hoogbegaafdheid eruit?

We luisteren naar je vraag en maken duidelijk wat jij van ons mag verwachten?

Dit eerste gesprek duurt 4 uur en bevat een diepte-interview. We dieper in op wie jij bent, jouw ervaringen, jouw karakteristieken, jouw valkuilen. We brengen een eerste blauwdruk in kaart zodat het verdere traject vorm gegeven kan worden.

In het eerste traject van 12 weken gaan we individueel aan de slag met actiepunten. We zien elkaar 1 keer per week gedurende 1 uur of 2 uur, elke twee weken. Elk traject is maatwerk. We gaan aan de slag met jouw unieke bouwplan en werken met jouw uitdagingen en problemen. We stellen doelen die voor jou relevant zijn en kijken wat jou belemmert om tot je volle potentieel te komen.

Aangezien ontmoetingen met gelijkgestemden belangrijk zijn voor hoogbegaafden gaan we verder aan de slag met een groepstraject. We starten een groepstraject met 10 hoogbegaafden dat bestaat uit 10 lessen van twee uur.

Ben jij klaar om gewoon te zijn wie je bent?

Ontdek meer expertises

Kerntalentenanalyse

Met een kerntalentenanalyse brengen we de blauwdruk van jouw karakter, talenten en motivatie in kaart. Het doel? Je passies ontdekken en een leven lang bewuste keuzes maken. Je kan je kerntalenten inzetten in een professionele context en daarbuiten.

Loopbaanbegeleiding

Sta je op een kantelpunt in je carrière? Weet je niet hoe je jouw talenten laat floreren? Ben je kwijt wat jou energie geeft? Als jij écht naar jezelf durft kijken, helpen wij je inzicht te krijgen in jouw potentieel en talenten. Van daaruit bouwen we aan een loopbaan die bij jou past.

High performance coaching

Professioneel succes vereist doeltreffend handelen. Daarvoor moet je eerst jezelf, je talenten en valkuilen grondig kennen. Als jij klaar bent voor een fundamentele aanpak, coachen wij jou naar daadkrachtig en efficiënt eigenaarschap en professioneel succes vanuit je roeping.